Planiranje kuhinje u tvom domu: Koprivničko-križevačka županija

Cijena: 499 kn
Trajanje: 3 sata

Pogodnost: Usluga uključuje mjerenje i planiranje.

Usluga je dostupna na području Koprivničko-križevačke županije.
Isplaniranu kuhinju i kuhinjske dodatke, zajedno sa uslugama dostave i montaže, možeš kupiti odmah nakon planiranja.

Za više informacija kontaktiraj: IKEA Kontakt centar (01/445-5444),

previous next

August 2021 Aug 2021